Texas Hardcore

Photo documenting the Texas Hardcore scene. All photos are taken during shows at various venues throughout Houston.

txhc1

txhc2

txhc3

txhc4

txhc5

txhc6

txhc7

txhc8

txhc9

txhc10

txhc11

txhc12

txhc13

txhc14

txhc15